Agenda 2024
Herselt in de tweede wereldoorlog

Nieuw!!! Tussen wit en zwart het vele grijs. Herselt en Ramsel in de Tweede Wereldoorlog.
Een boek van Karel Eyckmans, 453 blz., 35€.
Te verkrijgen bij Erfgoed Herselt de Bib (beiden in VTC De Mixx) of via karel.eyckmans1@telenet.be

Agenda 2024: hou deze dagen zeker vrij!!!

✅  27 maart: Nacht van de geschiedenis: W.O.2 in Herselt en Ramsel.

           VTC De Mixx, Zaal Hessel om 20u


Onderwerpen:


➡Wat betekende WO II voor Herselt en Ramsel?

➡Hoe verliep de mobilisatie en de Duitse inval?

➡Wie plunderde de woningen en handelszaken in onze gemeente?

➡Inwoners in het geallieerde leger: Achiel Van der Staey.

➡Leven onder de Duitse bezetting met opeisingen, rantsoeneringen, diefstallen en overvallen.

➡Collaboratie en verzet: hoe zat dat in onze gemeente?

➡De hulp aan geallieerde piloten en de gevolgen voor de betrokken families.

➡De bevrijding en de terreur van de vliegende bommen.

➡De naoorlogse bestraffing van de collaboratie-verdachten.


➡Inschrijven via: https://be.ticketgang.eu/orgFrameSaleNew.php?org=470956#
✅29 mei: Lezing Wereldoorlog II in Herselt en Ramsel


Door het grote succes organiseert Erfgoed Herselt deze lezing een tweede keer.

Wat gebeurde er tijdens de oorlogsjaren in de dorpen van onze gemeente? Hoe verliep de mobilisatie en de inval van het Duitse leger in onze gemeente? Hoe beleefden de inwoners de bezetting, rantsoenering en bevrijding? Welke slachtoffers vielen er? Wat weten we nu over de collaboratie en het verzet in onze gemeente? Karel Eyckmans presenteert het resultaat van het recent onderzoek naar de oorlogsperiode 1940-1945.


Wanneer: woensdag 29 mei om 20 uur

Waar: VTC de Mixx – lokaal Hessel

Prijs: 5 euro (met vrijetijdspas 2,50 euro)

Inschrijven: www.herselt.be/tickets✅  21 april: Erfgoeddag Nationaal, thema "Thuis"✅  25-26 mei: Nationale Archeologiedagen


✅  8 september: Openmonumentendag, thema "Routes"

´✅  Winter 2024: Quiz


unsplash