Collecties

Onze Collecties:

Verzameling Hubert De Keyzer:


Hubert De Keyzer uit de Gust Van Den Heuvelstraat in Ramsel was gefascineerd door de fossielen uit de nabije kleiputten en ontpopte zich als een verwoed verzamelaar en kennen ervan.


De familie De Keyzer droeg de verzameling van hun broer Hubert over aan de erfgoedcel van Herselt.

Verzameling Firmin Swinnen :


Firmin Swinnen was een Belgische theaterorganist en concertkunstenaar die bekend stond om zijn orgelimprovisaties tijdens stille films in New York City.


De ergoedcel beschikt over veel informatie van deze beroemde Herselaar. Zo beschikken we over meerder partituren van dit orgel-genie.

Volksverhalen:

Het gemeente-archief


Erfgoed Herselt inventariseert en ontsluit het statische papieren archief van de fusiegemeenten Herselt en Ramsel. Dit wordt ontsloten via het ICA-Atomis-pro-gramma en is raadpleegbaar via de Databank Herselt: 

Archieven van verenigingen en personen


Via Erfgoedbank Herselt

Het documentatiecentrum:


In het documentatiecentrum verzamelen we alle informatiebronnen over de gemeente Herselt, zowel publicaties, artikels, kaarten, vlaggen, foto's als doodsprentjes en doodsbrieven. Deze laatsten worden ontsloten via een Haza-data-bestand.

Daarnaast bieden we een directe toegang tot de gegevens uit de parochieregisters en de registers van de burgerlijke stand van Herselt en Ramsel. Deze zijn aangevuld met de relevante gegevens uit de ons omliggende gemeenten. Dit alles is ter plaatse raadpleegbaar via een Haza-data-bestand.


In onze leeszaal staan ook heel wat Heem- en Geschiedkundige werken ter beschikking.

Naast algemene werken beschikken we ook over de meeste uitgaven van Heemkringen en Erfgoedcellen uit de omgeving (Zuiderkempen en Hageland). Gegevens uit onze uitgaven mag je gebruiken voor niet-commerciële doeleinden mits verwijzing naar de bron van je gegevens.

unsplash