Oudste Herseleir

Oudste Herseleir

 


Wisten jullie dat de geschiedenis van Herselt zopas is uitgebreid met maar liefst 1500 jaar?! Een opgraving in aanloop tot de bouw van een nieuwe vestiging van de Delhaize in het dorp van Herselt (hoek Wolfsdonksesteenweg) heeft verscheidene vroege sporen van bewoning opgeleverd. Deze resultaten zijn erg belangrijk voor de reconstructie van de geschiedenis van Herselt en verandert radicaal de tot nu toe aangenomen opvattingen over het ontstaan van Herselt.

 

Er werd altijd aangenomen dat Herselt ten vroegste uit de 11de eeuw zou dateren, vermits de kerk mogelijks deels dateert uit het begin van de 11de eeuw. Literaire vermeldingen van Herselt komen er pas in de 12de eeuw; de oudste vermelding dateert uit een pauselijke bul uit 1139. Buiten deze literaire vermeldingen zijn er in Herselt sporadisch enkele archeologisch sporen aangetroffen uit de Steen, IJzer- en Romeinse tijd. Alleen gaat het hier enkel over oppervlaktevondsten en dus bezitten deze maar weinig overtuigingskracht.

 

Tot nu! In het centrum van Herselt werd een urnegraf ontdekt dat te dateren valt tussen 600-450 v. Chr., dit graf van deze man of vrouw is (tot nu toe) de oudste Herseleir ooit! Vermits een graf vaak geen geïsoleerd gegeven is, is er in de directe omgeving heel vermoedelijk een IJzertijdnederzetting te situeren. Het is dan ook van belang om hier in de toekomst rekening met te houden bij graafwerken in Herselt. 

 

Verder werd een gebouwplattegrond ontdekt met een omvang van 8m-18/20m, te dateren in de 7de eeuw. Dit gebouw is eveneens uniek voor Herselt en situeert zich nog gedeeltelijk onder de openbare weg. Bij toekomstige bouwprojecten in het centrum van Herselt is het dus zeker erg aangewezen om (in samenwerking met de Erfgoedcel Herselt) rekening te houden met de archeologie in onze bodem en zo nog meer te ontdekken over onze verrassend vroege geschiedenis! 

 

Heeft u zelf vragen over archeologische vondsten of geplande graafwerken, aarzel niet om onze Erfgoedcel een bezoekje te brengen in de Mixx van Herselt, elke maandag tussen 18-20u.
Lees meer over deze unieke vondsten in de oktober-editie van Herselensis!


Reducerend gebakken[1] aardewerk en reconstrucietekening van de asurne met kamversieringen. ©VAN DE KONIJNENBURG, R. en JANSSEN, J., 2021

 

Literatuur

COSYNS, P. ROOVERS, I. & OOGHE B. (2020). Nota Binnen uitgesteld traject; Herselt-Limberg.

CLAESEN, J. VAN GENECHTEN, B. AUDENAERT, E. en BOUCKAERT, K. Verslag van de Resultaten, 2021.

DE BELIE, W. Herselt: Oudheidkundige gegevens. Kontich, 1973.

MEYLEMANS E. 2018: Celtic Field-complexen in de Antwerpse Kempen: verspreiding en landschappelijk- archeologische situering (prov. Antwerpen, België), Lunula 26, 3-7.

PEETERMANS, S. (2019) Muntvondsten uit Blauberg (Herselt).

PRIMS, F. Het Parochiewezen in de Antwerpse Kempen. Antwerpen, 1948.

VAN DE KONIJNENBURG, R. en JANSSEN., J., 2021, Herselt, hoek Dorp en Wolfsdonksesteenweg 1, nota archeologie – verslag van het proefsleuvenonderzoek, HAAST-rapport 2021-03, Bree, D/2021/12654/03.

VAN DE KONIJNENBURG, R., (2019), Herselt, Wolfsdonksesteenweg 1 – Dorp, verslag van de resultaten van het archeologisch bureauonderzoek, Haast-rapport 2019-34, D/2019/12654/34.


[1]


unsplash